Aktivitetsgrupper

«Aktivitetsgrupper i BKK»

Bodø Kajakklubb er nå inndelt i følgende aktivitetsgrupper:

Hav – Flattvann – Elv – Basseng & Polo

Hver gruppe har to kontaktpersoner i forhold til det som skjer av aktivitet innen hver gruppe. I løpet av januar vil vi oppdatere hjemmesidene våre med mer utfyllende informasjon om hver gruppe og deres aktiviteter. Klubben er i 2013 tildelt midler for ungdom innen hver gruppe. Vår satsning på unge (UNG) ligger formelt under Basseng/Polo men det vil bli lagt til rette for aktiviteter rettet mot unge innen de andre gruppene også.

Hav

Kjell Morten Olsen og Arne Jensen

Klubben får nå med støtte fra Padleforbundet via Sparebankstiftelsen 3 nye Baffin P1 som er velegnede kajakker for unge og for lette personer. Disse vil være mulig å leie for alle medlemmer på lik linje med de andre klubbåtene, og det vil være gratis for padlere under 18. Vår viktigste aktivitet på hav er onsdagspadlingene som foregår i perioden april-oktober hvert år.

Flattvann

Jim Ness og Helge Andreassen

Klubben får nå med støtte fra Padleforbundet og Sparebankfondet 3 nye Venture Lightning flattvannskajakker med årer. Tilholdssted for gruppa og kajakkene vil primært bli Soløyvannet i vår- og sommersesongen.

Elv

Ola Sakshaug og Rune Burdal

Klubben investerte høsten 2013 i polokajakker med tilbehør med støtte fra Padleforbundet og Sparebankfondet. Disse vil bli benyttet i basseng i vinterhalvåret og utendørs resten av året. De gamle elvebåtene er overført til elvegruppa og lagres på en kajakkhenger i låst garasje som klubben disponerer. Hengeren er lastet med elvekajakkene våre og er klar for utrykning vår årlige kajakkhopping på vinteren i Futelva, og turer ut av byen for å smak litt på elvepadling til våren.

Basseng & polo

Polo: Tine Helen G. Johansen

Basseng/UNG:Brian Morsund

Bassengtreningene foregår hver onsdag kl19-21 i Mørkvedbadet, se vår aktivitetskalender. Klubben begynte forsiktig høsten 2013 med polospill i bassenget på Mørkved. Målet er å få satt sammen et lag og vi understreker at det her er snakk om å ha det moro og alle får være med. Vi rullerer på padlingen under bassengtreningene. Våren 2014 vil Padleforbundet sende veiledere opp til oss for å gi oss en innføring i reglene for polospill, samt kjøre ei bassengtrening sammen. Bodø Kajakklubb stiller lag i NM i Kajakkpolo i august 2014 og vi drar på treningssamling til Tromsø og laget der i vinter. Det kommer mer informasjon om dette over nyttår!

Onsdagspadling og HMS

Onsdagspadlingene er et sosialt tiltak for medlemmer. En forutsetninger for å delta er at du har padleerfraing og kan utføre kameratredning. Dette innebærer at deltakerne enten minimum har tatt Grunnkurs Hav, eller kan fremvise samme ferdighetsnivå.

Klubben har ansvaret for at alle fellesaktiviteter foregår på en sikker måte slik at ulykker og skader unngås. For å sikre at turene gjennomføres på en trygg og forsvarlig måte, ledes fellespadlingene av to padleledere, og alle som er med på turen må følge de retningslinjene som blir gitt for turen av lederne.

Dersom det unntaksvis ikke lar seg gjøre å stille padleledere eller at værforholdene er for tøffe vil onsdagspadlingene i regi av klubben avlyses.

Terminlisten med hvem som er padledere finner du her

Alle andre turer, som ikke annonseres av klubben og ligger i aktivitetskalenderen foregår på eget ansvar. Uansett skal all aktivitet ut fra klubbens naust loggføres i loggboken. Dette er en viktig del av klubbens HMS og er der for din sikkerhet!

 

Kurs

vaattkortVi arrangerer kurs i henhold til Norges Padleforbund sin kursstige – Våttkort. Alle våre kursinstruktører er godkjente aktivitetsledere i denne kursstigen. Vi gleder oss til sesongen med flere nye engasjerte instruktører som ønsker deg velkommen til denne fantastiske aktiviteten!

Introduksjonskurs har en varighet på 3 timer og koster kr. 700. Dette er en kort veiledning i ulike momenter uten at noe blir innøvd eller «drillet». Kurset er mest egnet som en test på om padling er noe du kommer til å like (og det gjør du nok 🙂 ).

Grunnkurs har en varighet på 16 timer over to dager og koster kr. 2 200 (2 000 for medlemmer i BKK – bli medlem!). Dette gir en dypere innføring i samme momenter (og noen nye) som på introduksjonskurset – i tillegg til at øvelsene «drilles» mere. Kurset legges så langt mulig opp som en tur hvor vi tar øvelsene underveis. Egenredning og kameratredning inngår i dette kurset, du kan få prøve eskimorulla også om du vil.

img_3150Ingen av kursene har krav til forkunnskaper eller padleerfaring – det vil si at du ikke trenger introduksjonskurs for å delta på grunnkurs. Du bør være i normal god fysisk form, og må kunne svømme. Foreløpig er det 18 – års aldersgrense på kursene, grunnen er at vi må innhente noen tillatelser for å holde kurs til ungdom under 18 år. BKK arbeider med planer om eget ungdomstilbud.

Begge kursene har i utgangspunktet plass til 8 deltagere. I enkelte tilfeller kan inntil 2 deltagere med eget utstyr (inkludert tørrdrakt) kunne komme i tillegg, avhengig av tilgang til hjelpere for veilederen. Har du eget utstyr ta gjerne kontakt selv om kurset er publisert som fullt på aktivitetsprogrammet.

Utstyr til lån inkl. i kurspris er kajakk, åre, spruttrekk, flytevest og tørrdrakt. Det gis ikke fradrag i kurspris ved bruk av eget utstyr. Du får våttkort kursbevis fra Norges Padleforbund etter fullført kurs.

Vil du melde deg på kurs? Da må du i første omgang sende en epost til oss via kontaktskjemaet og angi hvilket kurs du vil ta. Vi trenger navn, epostadresse og ett telefonnummer å nå deg på. Finner du en passende kursdato i kalenderen, så angi gjerne den (med alternativ dato også om det klaffer sånn).

Videregående kurs ut over dette arrangeres også i klubbregi (teknikkurs og aktivitetslederkurs) – disse er primært for klubbens medlemmer, og annonseres også her på nettsiden og via epost. Teknikkurs koster kr. 2 000 (2 200 hvis du skulle få plass men ikke er medlem i BKK).