Bli medlem

Bodø Kajakklubb benytter KlubbAdmin fra NIF for medlemsadministrasjon.

Dersom du ønsker å søke om medlemskap kan dette gjøres gjennom Min idrett

Dersom du ønsker å gjøre endringer på ditt medlemskap kan dette gjøres ved å logge inn i Min idrett

Årskontingent for medlemskap betales på egen faktura som du vil motta pr. epost etter innmelding.

Vanlig medlemskap kr. 400,-
Familiemedlemskap kr. 500,-
Distansemedlem kr. 200,-
Familiemedlemskap gjelder for familiemedlemmer med samme bostedsadresse, samt barn under 26 år.
Distansemedlemskap er kun tilgjengelig for personer bosatt utenfor Bodø kommune. Distansemedlemmer kan ikke ha kajakk i klubbens naust og har ikke stemmerett i årsmøtet, men kan forøvrig delta på klubbens aktiviteter.