Bli medlem

For å melde deg inn eller nedre medlemsskap fyller du ut skjemaet nedenfor. Felter merket med * er obligatoriske.

Familiemedlemskap gjelder for familiemedlemmer med samme bostedsadresse og alle medlemmer må føres opp.

Årskontingent for medlemskap betales på egen faktura som du vil motta pr. epost etter innmelding.

Vanlig medlemskap kr. 400,-
Familiemedlemskap kr. 500,-
Distansemedlem kr. 200,-
Distansemedlem familie kr. 200,-

Innmelding, utmelding eller endring *

Fornavn *

Etternavn *

Gateadresse *

Postnummer *

Poststed *

Fødselsdato *

E-post *

Telefon mobil *

Type medlemskap *

Familiemedlemskap:
Øvrige navn og fødselsdatoer i fritekst