Sikkerhet

I undermenyene til denne siden finner du artikler og linker med informasjon om sikkerhet i havkajakk.

Tips for sikker havpadling

I havpadling får du muligheten til flotte naturopplevelser og samspill med naturen. Fra tid til annen kan det også være ganske spennende. Fokus på sikkerhet er et godt utgangspunkt for padleopplevelsen, både for den enkelte padler og for en padlegruppe. Målet må være at all padling skal skje innenfor trygge rammer. Sikkerheten danner grunnlaget for gode padleopplevelser.

Generelt er sikkerhet knyttet til å ha tilstrekkelige marginer mellom hva du kan, og hvilke utfordringer du står overfor. Sikker havpadling handler om erfaring, ferdigheter, utstyr og forebyggende tiltak. Gjennom erfaring kan en bedømme ulike situasjoner, og vurdere om marginene er tilstede. Ferdigheter og utstyr avgjør hva slags turer som kan gjennomføres, og er også med på å påvirke konsekvensen av et eventuelt uhell.

Nedenfor presenteres noen grunnregler for havpadling. Reglene er knyttet til sikker havpadling, og må ikke oppfattes absolutt. For å ivareta sikkerheten under havpadling, er ferdigheter og vurderingsevne viktigere enn å følge absolutte regler:

Havpadling forutsetter at padleren kan svømme, og er komfortabel med å være i vann. Ikke padle langt fra land før du har gjennomført redningstrening. Både selvredning og kameratredning. Ha alltid med nødvendig sikkerhetsutstyr (se utstyr). Bruk alltid redningsvest (hjelm anbefales når forholdene tilsier det). Grupper organiseres slik at både hver enkelts sikkerhet og gruppas sikkerhet blir ivaretatt. Her som ellers gjelder regelen: Tur etter evne!