Klubbkajakker

Klubbens havkajakker er forhåndsreservert til alle onsdagspadlinger, introduksjonskurs, grunnkurs og fellesturer.

Kajakkene kan kun leies av klubbens medlemmer og etter reservasjon. Du må ha NPF Våttkort eller tilsvarende erfaring og være kjent i området du skal padle i. (3 timers introduksjonskurs oppfyller ikke krav til å leie for å dra ut på egenhånd).

Utleieprisen er kr. 200 pr. påbegynte døgn, kr. 400 for en helg (fredag til søndag) og kr. 1000 for en uke. Barnekajakkene er gratis å låne.

Reservasjon av kajakk skal skje på forhånd her, husk å skriv inn navn, telefonnummer. Innbetaling skjer på forhånd til klubbens konto 0530 21 52197 eller Vips til 23722 («Bodø Kajakk-Klubb»). Merk innbetalingen med «Kajakkleie <NAVN>».

Dersom du ønsker å leie kajakk i Bodø og ikke er medlem av klubben henviser vi til de profesjonelle aktørene i byen:
http://www.rettkjøl.no/utleie-av-kajakk
http://kanoleie.webs.com/

Følg sjekklister og rutiner som henger på naustporten!