Klubbkajakker

Klubbens havkajakker er forhåndsreservert til alle onsdagspadlinger, introduksjonskurs, grunnkurs og fellesturer, og er gratis å bruke på slike arrangementer.

Utenom klubbaktiviteter kan kajakker leies av klubbens medlemmer. For å leie kajakk må du ha NPF Våttkort eller tilsvarende erfaring, ha betalt medlemskap og tidligere lånt kajakk på et av klubbens arrangement.

Det er gratis å låne kajakker for en dagstur, For flerdagsturer er prisen 50 kroner per døgn og skal betales uoppfordret via Vipps til 23722 («Bodø Kajakk-Klubb») eller konto 0530 21 52197. Merk innbetalingen med «Kajakkleie <NAVN>».

Ved leie: Bestem deg for hvilken kajakk du ønsker å leie (husk å sjekk at alt fungerer på kajakken, som senkekjøl og luker) og kvitter ut kajakken på listen som ligger i naustet (ved siden av padleloggen). Det er ikke tillatt å ta kajakker ut fra naustet uten at de er kvittert på listen og i padleloggen. Husk å sjekk at det ikke er planlagt turer i klubbens regi den dagen du ønsker å leie kajakk. Klubbens arrangement finner du i kalenderen.

Følg ellers sjekklister og rutiner som henger på naustporten!

Dersom du ønsker å leie kajakk i Bodø og ikke er medlem av klubben henviser vi til de profesjonelle aktørene i byen:
Rett Kjøl
Bodinspeiderne

Dersom du ikke har tilgang til naustet kan du be om midlertidig tilgang via skjemaet under. Vi gjør oppmerksom på at skjemaet behandles manuelt og du kan derfor i perioder ta tid før henvendelsen blir besvart, vi garanterer derfor ikke at du får tilgang dersom du ønsker å leie samme dag.

Registreringsskjema for leie av kajakk