Aksjon Rydd ei strand

Mange har fått det med seg at Iris og Bodø Havn girer opp fra tidligere års suksess med strandrydding og henting av avfallet.

Nå brukes også Bodø Havn sin spesialbåt for å hente de gule sekkene ute på holmer og skjær og der de blir satt igjen etter en liten dugnadsøkt med strandrydding.

Gule sekker ligger i naustet i Kvalvika, eller man kan kontakte Retura Iris for å hente ut sekker.

Oppskrift på hvordan rydde ei strand:
http://www.iris-salten.no/nor/aktuelt/nyheter?displayitem=674&module=news

Kontaktinfo når stranda er ryddet og sekken står igjen:
Arnt E. Pedersen på 48022149, eller på epost: aep@iris-salten.no

Eksempel fra rydding av stranda på Dypingen:
Dypingen

Dypingen kart

Den årlige januarturen til Store Hjartøy 2015

Overnattingstur til StoreHjartøy den 17. til 18. januar.

Som tidligere år starter vi turen fra naustet i Kvalvika på lørdag kl 1400.

Alle som deltar på turen tar med sitt bidrag til bålfyring utover kvelden. Klubben forsøker å få bistand til å frakte ut ved med skyssbåt.
Været bestemmer hvordan turen legges opp og hvilket nivå som stilles til padleferdighetene. Som vanlig krysser vi skipsleia og etablerer leir på samme sted som tidligere.

 

Viktig om utstyr!

Vinterpadling er krevende på grunn av temperatur og uforutsigbart værskifte.  I tillegg så er det korte dager med dagslys. Dette stiller ekstra krav til padler, utstyret som vi har med i tillegg til gruppesamholdet på turen.

Stikkord; – varme klær som pakkes tørt, lys, varm drikk og mat, vindbeskyttelse type fjellduken eller tykk jakke.

Det er en fordel at man kjenner til prinsippet med å ligge i telt en vinternatt eller gjør seg kjent med vinterovernatting. Det kan være svært krevende om man ikke tar de riktige forholdsreglene.

Meld interesse til stian.solhaug@gmail.com og ved spørsmål, ring gjerne på 905 10 626 (Stian)

Øvelse med redningsskøyta i Bodø

Onsdag den 30. april blir det en realistisk redningsøvelse sammen med redningsskøyta i Bodø. Øvelsen kombineres med den ordinære onsdagspadlingen som starter kl 18 ut i fra Kvalvika.

Da redningsaksjoner ofte skjer når man minst venter det, så blir ikke denne annerledes. Vi padler ut fra Kvalvika kl 1800 mot Store Hjartøy, gjennom Hjartøysundet, hvor det da vil skje en hendelse som krever assistanse fra Redningsskøyta.

Hvordan onsdagspadlingen fortsetter er avhengig varigheten på redningsoperasjon. De som ønsker å kun være observatør har den muligheten.

Møt opp som vanlig kl 1730 sånn at vi klar til å padle ut senest kl 1800.

Krav til ferdigheter og utstyr vil være som en vanlig onsdagspadling.

Bli med 🙂

Bidra til utvikling av klubben?

Har du lyst til å være med å utvikle klubben videre?

Sett av tid den 24.april for en hyggelig kveld med pizza og være med å diskutere Bodø Kajakklubb sin fremtid.

Klubben spanderer pizza og drikke – Du stiller med engasjement

NPF forutsetter minimum 10 personer som deltar for å få et godt utbytte av møte. Derfor ønsker vi «bindende» påmelding senest den 7.april

Da klubben ikke vurderer å leie kulturhuset, så er det maks antall sitteplasser for ca 30 personer. Dersom vi ser at det er mange som melder seg på tidlig, vil vi forsøke å få tilgang på større lokaler.

Send påmelding til stian.solhaug(a)gmail.com
(ps: du kan forvente at påmeldingen er mottatt dersom du ikke får feilmelding på forsendelsen)

Invitasjon startmøte NPF (Small)

Årsmøte 20.februar 2014

Velkommen til årsmøte torsdag 20.februar kl18.00 i kantina til BBL. Inngang på venstre side av bygget i Sjøgata 33.

Frist for innmelding av saker som ønskes tatt opp til årsmøtet må være styret i hende senest 6.februar kl12.00. Saksliste sendes ut etter styremøte 6.februar.

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

– Det er ikke meldt inn noen saker fra medlemmene

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Valg

Infosaker:

– Reguleringsplan for Kvalvika og klubbens vei videre her

– Klubbens aktiviteter og satsning fremover

 

For styret i BKK,

Brian M.

Leder

 

Den årlige overnattingsturen Januar 2015

Overnattingstur til StoreHjartøy den 17. til 18. januar.

Som tidligere år starter vi turen fra naustet i Kvalvika på lørdag kl 1400.

Alle som deltar på turen tar med sitt bidrag til bålfyring utover kvelden. Klubben forsøker å få bistand til å frakte ut ved med skyssbåt.
Været bestemmer hvordan turen legges opp og hvilket nivå som stilles til padleferdighetene. Som vanlig krysser vi skipsleia og etablerer leir på samme sted som tidligere.

 

Viktig om utstyr!

Vinterpadling er krevende på grunn av temperatur og uforutsigbart værskifte.  I tillegg så er det korte dager med dagslys. Dette stiller ekstra krav til padler, utstyret som vi har med i tillegg til gruppesamholdet på turen.

Stikkord; – varme klær som pakkes tørt, lys, varm drikk og mat, vindbeskyttelse type fjellduken eller tykk jakke.

Det er en fordel at man kjenner til prinsippet med å ligge i telt en vinternatt eller gjør seg kjent med vinterovernatting. Det kan være svært krevende om man ikke tar de riktige forholdsreglene.

De som ønsker enkeltrom tar med seg eget telt. I tillegg tar vi med lavvo som gir plass til 4-6 personer inkl utstyr. Lavvoen bruker vi også om oppholdssted og kjøkken.

Meld interesse til stian.solhaug@gmail.com og ved spørsmål, ring gjerne på 905 10 626 (Stian)

Demodager med Tequila Kajakk

Tequila Sports BeyondTequila kommer til Bodø onsdag 17. juli og torsdag 18. juli på demotur. De tar oppstilling ved klubbnaustet i Kvalvika. De tar med seg et bredt utvalg av årets kajakkmodeller.

Aktuelle båter de har med:
Arrow Nuka, glassfiber og karbon
Arrow Play LV rock solid og karbon
Arrow Play MV, glassfiber og karbon
Arrow Empower
Necky Eliza plast
Necky Chatham 17 plast
Tahe Marine Bayspirit
Tahe Marine Oceanspirit LC
Zegul Greenlander T
Zegul Greenlander GT
Zegul 520
Tahe Marine Reval Midi plast
Tahe Reval Mini LC plast
Welho Bambu Expedition – voksen havkajakk I miniatyr for barn og ungdom
Lifestyle solo plast – barnekajakk

+ et utvalg utstyr og grønlandsårer

Ta gjerne en kikk på nettsidene www.tequila.no. Hvis noen har spesielle ønsker er det bare å kontakte Tequila.

Onsdagspadling og HMS

Onsdagspadlingene er et sosialt tiltak for medlemmer. En forutsetninger for å delta er at du har padleerfraing og kan utføre kameratredning. Dette innebærer at deltakerne enten minimum har tatt Grunnkurs Hav, eller kan fremvise samme ferdighetsnivå.

Klubben har ansvaret for at alle fellesaktiviteter foregår på en sikker måte slik at ulykker og skader unngås. For å sikre at turene gjennomføres på en trygg og forsvarlig måte, ledes fellespadlingene av to padleledere, og alle som er med på turen må følge de retningslinjene som blir gitt for turen av lederne.

Dersom det unntaksvis ikke lar seg gjøre å stille padleledere eller at værforholdene er for tøffe vil onsdagspadlingene i regi av klubben avlyses.

Terminlisten med hvem som er padledere finner du her

Alle andre turer, som ikke annonseres av klubben og ligger i aktivitetskalenderen foregår på eget ansvar. Uansett skal all aktivitet ut fra klubbens naust loggføres i loggboken. Dette er en viktig del av klubbens HMS og er der for din sikkerhet!