Styret

Styret i Bodø Kajakklubb f.o.m 28.02.2022

Leder: Tor-Jørgen Aandahl-mob: 952 09 424
Styremedlem/kasserer: Kai Andre Blix- mob: 480 76 997 
Styremedlem: Lasse Tjønnøy- mob: 989 01 136
Styremedlem: Arne Martin Jakobsen – mob: 997 39 805
Styremedlem: Arnt Jørgen Lande – mob: 416 64 449
Styremedlem: Cathrine Berg – mob: 911 42 487 
Styremedlem: Bjørn Tore Claussen‎- mob: 934 84 688
Varamedlem: Mitra Said – mob: 936 10 175

Skriftlig informasjon til styret kan du sende her

Vedtekter for BKK rev. 2021

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I BODØ KAJAKKLUBB 2021
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I BODØ KAJAKKLUBB 2020
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I BODØ KAJAKKLUBB 2019
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I BODØ KAJAKKLUBB 2018
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I BODØ KAJAKKLUBB 2017
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I BODØ KAJAKKLUBB 2016
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I BODØ KAJAKKLUBB 2015
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I BODØ KAJAKKLUBB 2014
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I BODØ KAJAKKLUBB 2013