Styret

Styret i Bodø Kajakklubb f.o.m 21.02.2017

Leder: Lena Brunes Hippe –  mob: 93848148
Nestleder : Rudi Hamborg – mob: 90876255
Styremedlem/kasserer: Therese Von Hanno – mob: 90659908
Styremedlem: Bente Sunde – mob: 47646560
Styremedlem: Karl-Martin Brattli – mob: 91560282
Styremedlem: Anders Elvik – mob: 97170066
Styremedlem: Lasse Tjønnøy – mob: 95714720
Varamedlem: Ingunn Øvsthus – mob: 48207250
Varamedlem: Stein Odd Storvik – mob: 91568112

Skriftlig informasjon til styret kan du sende her

Vedtekter for BKK rev. 2017

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I BODØ KAJAKKLUBB 2017
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I BODØ KAJAKKLUBB 2016
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I BODØ KAJAKKLUBB 2015
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I BODØ KAJAKKLUBB 2014
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I BODØ KAJAKKLUBB 2013