Naustplass

BKK tilbyr naustplass til medlemmene i klubbens naust i Kvalvika. For å ha naustplass betaler du ett depositum på 1000,- samt årlig leie som p.t. er 500,-

For å sette deg opp på venteliste for naustplass må du benytte skjemaet nederst på denne siden.

NB: når du gjør dette blir henvendelsen tidsstemplet og dokumentert, og du havner i køen ut fra denne datoen. Det er ikke mulig å sette seg opp på ventelisten på andre måter.
NB: En forutsetning for at tildelt naustplass, og at plass på venteliste skal opprettholdes, er at kontigent til BKK er ajour alle år du står på venteliste.
NB: Det er for tiden 3-4 år venteliste for å få plass i naustet.

For å beholde tildelt naustplass er det et aktivitetskrav som innebærer at personen som har tildelt plass har dokumentert 8 uttak av kajakken i løpet av kalenderåret. 1 dagstur = 1 uttak,  1 ukestur = 1 uttak. Aktiviteten registreres i listen (med alle navn) på tavla, samt i padleloggen. Begge deler skal gjøres og er et viktig ledd i klubbens HMS.

Tabellen kommer opp på tavla ved sesongstart, ca 1. april, og eventuelle turer som er registrert i padleloggen før dette oppdateres på oversikten av styret.

Søknad om fritak:
Dersom du av en eller annen god grunn (f.eks. skade eller medisinske årsaker) ikke vil være i stand til å oppfylle kravet, kan du søke styret om fritak for det året det gjelder. Søknadsfrist er 31.desember. Alle søknader styrebehandles. Søknader innkommet etter denne fristen vil ikke bli behandlet.
Søknad skal skje skriftlig, og sendes til: naust@bodokajakk.no


    Ditt navn *


    E-post *


    Telefon mobil *


    Melding