Padleforbundet besøker oss onsdag 20.mars

Generalsekretær Sven Andersen i NPF hadde med seg Ann Katrin Erikssonsom er nyansatt i forbundet. Hun vil arbeide mye direkte ut mot oss i klubbene. Tretten engasjerte medlemmer fra BKK hadde satt av kvelden, og vi hadde også gleden av å ha Odd Gunnar fra Andøya Padleklubb på besøk. Det ble selvsagt servert rullekake og kaffe.

Vi fikk informasjon om forbundets satsingsområder og da spesielt om tiltak rettet mot unge. Sparebankstiftelsen har gitt forbundet en gave på 2.5 millioner kroner. Beløpet skal benyttes til utstyr som kommer barn og unge direkte til nytte, og alle klubber tilsluttet forbundet kan søke om å få tildelt midler. NPF ønsker så raskt som mulig å få en søknad fra BKK med idéer om hvordan vi lokalt ønsker å bidra til satsing på unge. Vi i BKK vil spesielt se dette i forhold til vår avgjørelse om å se på anskaffelse av poloutstyr som åpner for flere muligheter der unge står i fokus.

Våttkortstigen er nå godkjent i Idrettsstyrets Trenerløype. Formålet med løypa er å samordne systemene som finnes i Norges Idrettsforbunds paraply. Det er arbeidet mye med samordning med British Canoeing Union hvor man er kommet langt. Noe mer arbeid gjenstår i forhold til European Paddle Pass. Dette er et arbeid som har pågått i flere år, og og for de som reiser utenlands og vil være med på turer og kurs er dette godt nytt. Nå vil man kunne vise våttkortet f.eks i England og få være med på et opplegg for firestjerners padlere hvis man har videregåendekurs i Norge som er på samme nivå osv.

Det ble en lang og god diskusjon om Helse-, Miljø og sikkerhet. Alle klubber er pålagt å følge lovverk ift HMS-arbeid som er gitt av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap. HMS er et naturlig fokus i all opplæring innen NPF, og på alle kurs og aktiviteter vi har. Vi ble minnet på viktigheten av å ha gode formelle rutiner og å sørge for at HMS-arbeid er levende og at det ikke blir et statisk dokument som er gjemt og glemt. Statistikkene for avvik som ble meldt inn i fjor ble gjennomgått. Forbundet understreket at datagrunnlaget ikke er stort. Det er tydelig at det er en vei å gå for å få klubbene til å melde inn avvik til forbundet. Dette kan gjøres enkelt via et skjema på www.padling.no , og hvem som helst kan benytte dette. Spesielt oppsiktsvekkende var det at mange av hendelsene som er rapportert inn kommer fra personer som ikke er tilsluttet noen padleklubb.

Sven kom med en oppfordring og et åpent spørsmål om milighet for bedre samarbeid mellom klubber i nord. Spesielt med tanke på satsing på unge. Regionen er stor men de fleste var enige i at man på enkelt vis kan få til samarbeid. Andøya Padleklubb oppfordret oss til å treffes på «halvveien» på Hamarøy. Info kommer!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *