Onsdagspadling og fellesferie

 Onsdag 3.juli er siste organiserte onsdagspadling før fellesferien, se oversikt over onsdagspadlinger her.

Det er derfor ikke satt opp padleledere i ferieukene, og det er opp til de som ønsker å padle å organisere seg selv og utnevne padleledere. Oppfordrer de som er interesserte i å padle disse tre onsdagene om å bruke klubbens gruppe på facebook for å gjøre avtaler. Dette gjelder spesielt nye medlemmer sm er avhengig av å låne utstyr i klubben.

 

God padleferie!