Innkalling årsmøte 2017

Sted: Jakhelln Brygge Torvgata 2, 8.et Auditoriet til Hovedredningssentralen
Tid: 21. februar 2017 kl 1800

Velkommen til årsmøte 2017 for Bodø kajakk klubb.

I auditoriet til Hovedredningssentralen er det ikke tillatt med mat eller drikke, men det blir pauser med kaffe og kake 🙂

Saksliste Årsmøte Bodø Kajakklubb 2017
Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må sende styret innen 7.februar! via skjema eller mail til leder@bodokajakk.no

Med vennlig hilsen styret:
Lena, Rudi, Bente, Lasse, Karl Martin, Terje og Anders

Årsmøte 27.februar

Velkommen til årsmøte onsdag 27.februar kl18.00 i kantina til BBL. Inngang på venstre side av bygget i Sjøgata 33.

For styret,

Brian M.

Leder Bodø Kajakklubb

 

SAKSLISTE 

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av ordstyrer, sekretær samt to representanter til å underskrive protokollen

3. Årsberetning 2012

4. Regnskap 2012

5. Budsjett 2013

6. Valg

7. Utstyrsinvestering for utvidelse av klubbtilbud

Styret ønsker å tilrettelegge for økt aktivitet rettet mot ungdom i tråd med Padleforbundets bevisste satsning, og samtidig utvide tilbudet til medlemmene. Dette tenkes gjort ved å ha et fokus på interne arrangement og kurs for våre medlemmer det kommende året. Det er også et ønske å starte opp kajakkpolo i basseng som aktivitet da NPF utpeker dette som den aktiviteten som erfaringsmessig appellerer mest til unge. Aktiviteten har generelt blitt svært populær landet over de siste årene. Siden dette vil medføre en større investering, som også gir flere muligheter enn kajakkpolo i seg selv, vil det bli redegjort for dette på årsmøtet.

Infosak: Styrets engasjement i vegsak i Kvalvika og utviklingsplaner for Lille Hjartøy.

***

Kjære medlemmer,

Innkaller med dette til årsmøte i Bodø Kajakklubb onsdag 27.februar kl18.00.  Alle medlemmer som har betalt årskontingent har møte- og stemmerett. Forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være sendt til styret på leder (a) bodokajakk.no innen fristen som er onsdag 13.februar.

Informasjon om lokale for årsmøtet kommer sammen med saksliste som sendes ut én uke før årsmøtet.

For styret i BKK,

Mvh

Brian M.

Leder Bodø Kajakklubb