Bevar Hjartøyene!

 Innlegg i Avisa Nordland lørdag 9.februar 2013:

Bodø Kajakklubb har over 400 medlemmer og er en svært aktiv bruker av byens naturskjønne skjærgård. Etter noen få padletak legger man en travel by bak seg og entrer et rike hvor skarv, nise og havørn rår. Hjartøyene i innseilinga til Bodø byr på det aller beste av naturopplevelser. Bodø ble nylig kåret til ett av verdens topp 20 reisemål av National Geographic. I kåringa ble det unike kystlandskapet spesielt vektlagt.

Det er på høy tid at våre lokale politikere innser hvilke naturherligheter vi forvalter. Med bakgrunn i forrige ukes kronikk av Odd Jarl Borch og Allan Sande i AN, samt uttalelser fra Espen Barth Eide som svar på spørsmål fra Ivar Kristiansen, vil vi hevde at den foreslåtte utbyggingen av Lille Hjartøya er et feilgrep. For å sikre Bodø en framtidsrettet utvikling hvor også byens spektakulære naturkvaliteter bevares, bør en heller satse på etablering av Arktisk beredskapsbase på Langstranda. Her får Bodø sjansen til å benytte sitt unike fortrinn gjennom stor tilgang på spesialkompetanse og infrastruktur. Planlagt flytting av rullebanen åpner for nye aktiviteter, der høyteknologiske arbeidsplasser vil kunne veie opp for tapet av kampflybasen. Arealene ligger klare, og de logistikkmessige fordelene er store gjennom direkte tilknytning til riksveg, dypvannshavn og flyplass. Fyllmasse til rullebanen vil frigjøres fra de planlagte riksvegtunellene fra Hunstad til Stormyra. Prosjektet er ukontroversielt da det kun berører flystøysonen og allerede etablert næringsareal.

I lys av disse mulighetene fremstår en utbygging av Lille Hjartøya som et overilt prosjekt. Det er rundt 20 år siden man begynte å tenke på utbyggingen, men verden har forandret seg og idéen er gått ut på dato. All trafikk til Hjartøya må gå gjennom sentrale deler av Bodø der infrastrukturen allerede er sprengt. Nyholmsundet må også krysses, og prislappen blir gigantisk.

Flere kommuner i landet har hatt store utbygginger uten å klare å lokke til seg oljeindustrien. Skattebetalerne har forskuttert mange hundretalls millioner uten at dette har ført til nevneverdig verdiskapning, men derimot tap i noen tilfeller. Bodø Kajakklubb ber derfor byens politikere om å gjøre et utsettelsesvedtak på planene for Lille Hjartøya slik at vi unngår unødvendig og ubotelig skade på natur og kommuneøkonomi. Ta tak i den nye visjonen for Arktisk beredskapsbase! Vi har tillit til dere – vis oss tilliten verdig.

 

Leder Bodø Kajakklubb

Brian Morsund