Årsmøte 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Bodø Kajakk Klubb.
Årsmøtet avholdes den 28.februar kl.18.00 på digital plattform. Vi kommer tilbake til mer info om dette.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 14.februar til leder@bodokajakk.no. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet i perm i naust og utsendt pr mail til alle medlemmer i henhold til vedtektene §6. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten foregående år. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8, og egne vedtekter §4.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *