Årsmøte 2016

Styret i BKK beklager at informasjonen om årsmøtet som er kunngjort på klubbens hjemmeside ikke er kommet så tydelig frem på siden som det burde. Da ny publiseringsplattform ble innført for tre år siden ble hjemmesiden valgt som klubbens offisielle publiseringspunkt, og man gikk bort fra å sende ut informasjon via epost; dette i tråd med gjeldende lovnorm for idrettslag.

Dato for årsmøtet ble kunngjort på hjemmesidens kalender 2.desember 2015 og det ble i artikkel 16.desember 2015 informert om årsmøte 29.februar 2016 og bedt om innspill til nye styrekandidater. Fullstendig agenda for årsmøtet ble publisert 22.februar 2016. Styret innser at dette burde vært gjort i egen artikkel med tittel Årsmøte 2016 for å tydeliggjøre dette.

Styret har de siste årene valgt å kun legge ut agenda med fullstendig saksliste, og ikke sende eller legge ut regnskap, budsjett, årsmelding, organisasjonsoversikt, valgkomiteens innstilling og revisors beretning.  men presentert dette på årsmøtet. Det vil bli fremmet sak på årsmøtet av styret om at årsmøtet bestemmer hvordan man ønsker at innkalling og distribuering av informasjon ønskes utført.

Det foreligger ingen ekstra saksinformasjon til grunn for de innmeldte sakene til årsmøtet utover informasjonen i sakslisten.

Styret har drøftet de innmeldte forslagene og legger frem forslag til årsmøtet, se saksliste for årsmøtet 2016:

http://www.bodokajakk.no/aktivitet/arsmote-2016-2/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *