Kvalitet og kvantitet i BKK

Ved idrettsregistreringen i 2014 var fordelingen mellom kjønnene innen norsk idrett 42.6% damer og 57,4% menn. Blant klubbene i Norges Padleforbund ligger tallene på noenlunde det samme, dog med en litt lavere andel damer. Generelt har man registrert en forsiktig økning på andelen kvinner de siste årene. Den aller største største veksten av padlere generelt er innen tur- og havpadling, hvor det sosiale og naturopplevelsen står i fokus.

I Bodø Kajakklubb har vi merket denne endringen spesielt godt de siste fem årene. Det er nå en stor andel damer som deltar på kurs, som melder seg inn i klubben, er bidragsytere til turer og andre sosiale aktiviteter i klubben, og som henvender seg til oss med spørsmål.

For første gang i klubbens historie er nå andelen damer større enn andelen menn!

Vi tar det som et kvalitetstegn at så mange damer ønsker å være medlemmer, og er med på å bidra til det sosiale samholdet i Bodø Kajakklubb. Ingen andre klubber i landet på vår størrelse har en så jevn fordeling.

Klubben har i alle år hatt fokus på trygge og inkluderende aktiviteter som skal appellere både til damer og menn.  Det grunnleggende for oss som klubb er det samme som formålsparagrafen til Norges Padleforbund:

«Vi skal sørge for at all padling drives på sikkerhetsmessig forsvarlig vis, og slik at ulykker unngås”

«Det at damene strømmer til sier meg at dere gjør noe helt riktig i Bodø Kajakklubb» , sier generalsekretær i Norges Padleforbund, Sven Nordby Andersen.

Som de fleste andre klubber er vår største utfordring rekruttering av yngre padlere. Klubben har begynt en forsiktig satsning mot barn og unge. Gjennom midlene som ble tildelt fra Norges Padleforbund via Sparebankfondet i 2013 har vi fått polokajakker og flattvannskajakker som er velegnet for små padlere.

I Friluftsåret 2015 skal vi sakte men sikkert begynne å tenke mer i retning BSU enn AFP!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *