Venneforening for Bjørnøy Fyrstasjon

KarlsøyfjordenVi trenger deg som kan være med å bidra som representant for kajakklubben i venneforening for Bjørnøy Fyrstasjon. Meld din interesse til leder(ætt)bodokajakk.

Bodø Kajakklubb ble invitert til informasjons- og stiftelsesmøte for Venneforening for Bjørnøy fyrstasjon etter initiativ fra Bodø Friluftsforum og Bodø Kommune 16.10.2014. Bjørnøy fyrstasjon ligger på østsiden av Landegode og er tatt over av kommunen. Det er allerede utført mye dugnad på bygningsmassen der ute, og kommunen ønsker å etablere Bjørnøya som et friluftstilbud til befolkningen i kommunen. Det unike med Bjørnøya fyr er at det er det eneste slike tilbudet «til havs».

Lasse og Brian representerte kajakklubben på stiftelsesmøtet. Klubben vår er blant de desidert mest aktive på havet i området rundt Bodø. Foreningen ble stiftet med fire styremedlemmer og med mandat til å sette sammen styret videre selv. Vi i styret i BKK ønsker å fokusere på ting som vil gjøre driften av BKK bedre, og vi søker derfor en turglad person som synes det kan være artig å være med å fremme kajakklubbens interesser i foreningen.

Våre medlemmer vil kunne nyte godt av tilbudet som kommer, og vi som klubb ser verdien av å kunne ha klubbarrangement her ute. Vi tror og håper mange vil ønske å delta på dugnader

på Bjørnøya. Det legges opp til sosiale arrangement der ute i forbindelse med dugnad.

Det spesielle med å sitte i dette styret er at det allerede er bevilget over 800.000 til renovering og opprusting. Kakelotteri og andre mindre lystbetonte sysler kan man dermed sette strek over.

Dermed blir styrearbeidet å bidra til å bestemme hva man skal gjøre for å få Bjørnøya Fyr opp å stå som et godt friluftstilbud til havs i Bodø.

Foreningen har sterke ressurser i form av folk som «brenner for fyret», og som allerede har gjort en betydelig mengde arbeid der ute. Det å arrangere dugnader og styre det konkrete arbeidet vil en av de sentrale personene fortsatt lede. Fyret har stort fokus i Bodø Kommune, noe man ser av midlene som er tildelt

Første møte vil bli ca midten av november, det kommer mer info om dette snart.

Informasjon om Bjørnøy Fyr:

http://www.fyr.no/fyrene/fyrene-nord/nordland/775-bjoernoey-fyrstasjon

https://www.facebook.com/groups/447297075386946/

Hilsen oss i styret i BKK

Kart og kompass – praksisdel avlyst!

Usikker på bruk av kart og kompass?

BKKs jenter inviteres til et lite kurs der vi øver på det vi trenger.

Teoridelen av orienteringskurset (ca. 2 – 3 timer) holdes på Bodø videregående skole, studiespesialisering (gamle gymnaset) i Torvgata onsdag 15. oktober kl. 1800-ca. 2100. Praktisk del ute i kajakk lørdag 18. oktober er avlyst!

Parkering på skolens p-plass rett bak rød villa til høyre i Torggata når du kommer kjørende fra Parkveien. (samme sted som Randi Skaug sitt foredrag).

Alle må ha eget håndkompass, og de som har, tar med  kart over Bodø og Kjerringøy.

Det legges vekt på å lære å lese/bruke kart og kompass både under planlegging og ved gjennomføring av turer: Både teoretiske og praktiske oppgaver blir gitt samt noen smarte triks 😉

Velkommen!

Hilsen
Heidi Fossum

Spørsmål sendes til Heidi på 95087216.

Påmelding på Facebook om du er der (helst) eller på sms. Kurset er gratis.