Padling i verdens vakreste natur

Klubbkajakker

Dersom du ønsker å leie kajakk i Bodø og ikke er medlem av klubben henviser vi til de profesjonelle aktørene i byen:

http://www.rettkjøl.no/utleie­av­kajakk
http://www.brottsport.no/utleie/kajakk
http://kanoleie.webs.com/

Klubbens havkajakker er forhåndsreservert til alle onsdagspadlinger, introduksjonskurs, grunnkurs og fellesturer.

Kajakkene kan kun leies av klubbens medlemmer og etter reservasjon. Du må ha NPF Våttkort eller tilsvarende erfaring og være kjent i området du skal padle i. (3 timers introduksjonskurs oppfyller ikke krav til å leie for å dra ut på egenhånd).

Utleieprisen er kr. 200 pr. påbegynte døgn, kr. 400 for en helg (fredag til søndag) og kr. 1000 for en uke. Barnekajakkene er gratis å låne.

Reservasjon av kajakk skal skje på forhånd her, husk å skriv inn navn, telefonnummer. Innbetaling skjer på forhånd til klubbens konto 0530 21 52197 eller Vips til “Bodø Kajakk-Klubb”. Merk navn og type kajakk på innbetalingen.

Retningslinjer:

 • All aktivitet skal skrives inn i padleloggen. Husk å notere nr. på kajakken du leier
 • Før lån av kajakk gå over kajakk og sjekk at det ikke er noen mangler
 • Luker skal være festet og uten skader
 • Senkekjøl og ror fungerer
 • Liner og strikk er festet slik de skal
 • Leie gjelder kajakk, spruttrekk, vest og åre.
 • Senkekjøl og ror foldes opp ved ilandstigning og sikres ved transport
 • Kajakker skal bæres opp og ned – aldri dras på sand og stein
 • Skyll alt utstyr godt etter bruk, tørk innvendig. Vask ut all sand fra cockpit og luker
 • Husk å tømme luker for personlige eiendeler
 • Sett på plass kajakker med pakkluker av
 • Meld fra dersom skader har skjedd
 • Alle klubbkajakker er merket og du ser plassering på tavlen.
 • Dersom du er i tvil om kajakken er en klubbkajakk, spør.
Print Friendly